Palvelut

Alu­mi­ini­van­tei­den kor­jauk­set, esim.

  • kiero vanne
  • irronnut pala­nen
  • halkeama/murtuma
  • näen­näiset vauriot

Meil­lä ei ole maalaus­mah­dol­lisu­ut­ta, mah­dol­liset maalauk­set suori­ta­mme ali­hank­in­tana. Myös pul­ver­i­maalaus onnis­tuu. Maalauk­sien kus­tan­nusarviot ovat aina tapauskohtaisia.

Tar­joamme myös ren­gastyöt. Meil­lä on käytössä ren­gas­rauda­ton kone, jol­la väl­tytään turhil­ta jäljiltä van­teis­sa. Kaut­tamme saat myös han­kit­tua uudet renkaat, van­teet ja vannetarvikkeet.

Teemme myös erikoishitsauksia.

Vuokraus, 50 €/vrk

  • Niewiad­ow N2000 Tavaran/autonkuljetustraileri.

Lavan koko 395x185cm, kan­tavu­us 1510kg, kokon­ais­mas­sa 2000kg, vah­va vinssi ja hydrauli­nen kippi.

Vanteen oikaisu

 Van­teen oikaisu kan­nat­taa tehdä, kos­ka yleen­sä saman­laista van­net­ta ei ole tar­jol­la ja edessä olisi sil­loin koko sar­jan uus­in­ta, joka tulee huo­mat­tavasti kalli­im­mak­si kuin järkevästi hin­noitel­tu oikaisutyö.

Pienikin heit­to kan­nat­taa kor­jaut­taa ajois­sa, kos­ka se rasit­taa auton laak­ere­i­ta, niveliä ja tuo mukanaan erinäisiä värinöitä/tärinöitä ajettaessa.

Van­teessa saa olla pysty­heit­toa max 0.4mm. Sen ylit­tävät kan­nat­taa kor­jaut­taa ilman muu­ta. Jonkin ver­ran heit­to­ja saadaan kor­jat­tua myös maalip­in­taa rikko­mat­ta, riip­puen vau­ri­on laajuudesta.

Meille voit lähet­tää van­teen postitse/matkahuollolla.

Voit myös tuo­da, paikalla ollaan sopimuk­sen mukaan, kos­ka toimin osa-aikaise­na yrit­täjänä.
Mah­dol­lis­es­ti myös nouto onnistuu.

Hinnoittelu

 

 Oikaisu­työn kiin­teä perush­in­ta on 100 €/kpl sisältäen mah­dol­liset hit­saus- ja oikaisu­työt sekä rengastyöt.

Kiin­teään perush­in­taan ei sisäl­ly erikoistyöt. Erikoistyöl­lä tarkoite­taan työn kohdet­ta, joka vaatii eri­tyisen suur­ta työ­panos­ta esimerkik­si puut­tuvat palaset. Näis­sä hin­noit­telu sopimuk­sen mukaan.

  • Erilli­nen ren­gastyö 10 €/kpl
  • Ren­gasvent­ti­ili lyhyt/keskipitkä 2 €/kpl
  • Renkaiden vai­h­to 20 €/sarja
  • Lisä­työt, esim kiil­lo­tus 60 €/tunti
  • Erikoishit­sauk­sien hin­noit­telu sopimuk­sen mukaan